Ofte stillede spørgsmål og svar

KvindeTnkendeWeb

Hvad er lavenergiruder med varm kant?

Termoruder består af 2 eller 3 lag glas med et luftmellemrum. Glassene limes på en afstandsprofil, som oprindeligt var af aluminium eller galvaniseret stål. Disse materialer har den ulempe, at de isolerer dårligt, og når det bliver koldt, kan der dannes kondens/dug langs termorudens yderkant – randzonen. Dette bevirkede, at afstandsprofilen trak kulden ind på indersiden af vinduet og dermed skabte kuldefald fra vinduet og dug lags kanten på glasset.

Varm kant er en afstandsprofil, som er fremstillet af et materiale, som isolerer bedre. Derved bliver varmetabet langs rudens kant reduceret, og generne med kondens langs rudens kant bliver minimeret. Lavenergiruder med varm kant er standard  hos Web Vinduer og Døre Aps.

Hvad betyder Uw, Ueff, Gw, LTw og Ag/Aw?

På kopi af tilbud eller ordrebekræftelse finder man følgende data/energi-oplysninger: Uw = U-værdi for elementet Ueff = Effektiv U-værdi for elementet - tilførslen af solvarme gennem ruden er indregnet Gw = Vinduets energi-transmittans – gennemstrømning af solvarme LTw = Rudens lys-transmittans – gennemstrømning af sollys Ag/Aw = Glasandel – rudens andel af elementets areal.

Dataene skal man bl.a. bruge, når man skal lave beregning af bygningers energibehov.

 • Uw-værdi udtrykker transmissionskoefficienten – isoleringsevnen. Uw-værdien angiver, hvor stor en varmemængde, målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1°C. Jo lavere Uw-værdi, jo bedre isoleringsevne. Uw-værdien- er et udtryk for energitabet gennem elementet – uden nogen påvirkning af solen. Jo lavere Uw-værdi, jo mindre energitab.
 • Ueff-værdien er elementets effektive U-værdi. – Uw - er fratrukket energitilskuddet fra sollyset. Jo lavere Ueff-værdi, jo mindre energitab.
 • G-værdien er et udtryk for tilskud af solvarme. Jo højere G-værdi, jo mere solvarmen passerer gennem ruden og ind i boligen.
 • LTw er et udtryk for sollys-gennemgang. Jo højere LTw-værdi, jo større procentdel af sollyset passerer gennem ruden.

Hvordan skal jeg vedligeholde mine vinduer og døre?

Når solens stråler, vind og vejr begynder at misfarve malingen på dine vinduer og døre, er tiden inde til vedligeholdelse. Det vil typisk være vinduer og døre, der er vendt mod syd og vest, der kræver vedligeholdelse først. Typisk efter 7-10 år.

Selve vedligeholdelsen skal udføres således:

 • Løbende vedligeholdelse: For at bevare et pænt og ensartet udseende bør de malede elementer på udvendig sider jævnligt afvaskes med vand, evt. tilsat autoshampoo.
 • Tips før du går i gang med at male: På behandlingspunktet må træfugtigheden max. være 12+/-3 %. Afmontér alle tætnings lister, så der ikke kommer maling på disse. Brug aldrig et farveløst produkt som afsluttende behandling.  Og brug aldrig oliemaling ovenpå vandbaseret maling og omvendt. Spørg hvis du er i tvivl. ( System 2 ØKO er vandbaseret) og bruges i dag af over 90% af de danske vindues producenter. Luk ikke vinduerne/dørene, før behandlingen er fuldkommen tør.
 • Behandling: Løstsiddende maling og harpiks fjernes. Eventuel harpiks fjernes med sprit på en blød klud. Afvask med vand tilsat ammoniak eller grundrensemiddel.  Slibning af overfladen. Blotlagt træ grundes med grundingsolie.  Males med vinduesmaling/træbeskyttelsesmiddel på vand eller opløsningsbasis, alt efter hvilken maling der er brugt før. Produkter fra Web Vinduer og Døre er malet efter system 2ØKO og er på vandbaseret maling, hvorfor disse skal have en vandbaseret vinduesmaling. Følg brugsanvisning på vedligeholdelsesproduktet.

Hvordan behandler jeg træbundtrinnet i min dør?

Har facade/terrassedøren trædørtrin (bundtrin) er de fra fabrikken blevet  behandlet med en hårdttræsolie tilsat fungicid. Dørtrin kan herefter vedligeholdes med hårdttræsolie med fungicid, som er beregnet til udvendig brug. Det valgte produkt må gerne indeholde farvepigment.

Hvordan fjerner jeg harpiksudtræk?

Harpiks kan trække gennem malingen som små dråber og kan ved lyse farver fremstå som gul misfarvning. Harpiksen fjernes med en blød klud vædet i sprit. Gentag processen 4-5 gange og vask efter med vand. Gnid ikke for hårdt da det kan skade malingen.

Hvordan fjerner jeg limrester fra glasmærkatet på ruden?

Sidder dit glasmærkat på for længe, kan der forekomme limrester på ruden. Disse fjernes let med salmiakspiritus, rensebenzin eller keramisk glasrens og eventuelt en glasskraber.( feks den der bruges til keramisk komfur )

Vi oplever dug på udvendig side af vores ruder – hvorfor?

Fænomenet er uskadeligt og normalt kortvarigt. Det skyldes, at jeres nye energiruder isolerer godt. Dugdannelse kræver en kombination af lav overfladetemperatur og høj luftfugtighed.. På vore 3 lags ruder kan det i sjældne tilfælde komme is på den udvendige side, så godt isolerer de nye energiruder. I stille vejr med klar himmel kan udstrålingen til himmelrummet afkøle de udvendige bygningsflader så meget, at overfladetemperaturen bliver lavere end luftens dugpunkt. Fugten i luften vil derfor kondensere på bygningsfladerne.
 Da varmestrømmen gennem en energirude er lille, vil overfladetemperaturen på den udvendige side herved være så lav, at der dannes dug / is på den udvendige side.

KondensRude

Vi oplever dug på indvendig side af vores ruder – hvorfor?

Dug er kondensdannelse på rudens indvendige side, og det skyldes sandsynligvis, at udluftningen ikke er tilstrækkelig. Web Vinduer og Døres produkter har ikke alu i fals, som trækker kulden ind, og alle glas leveres med ”Varm kant”, så jeres nye vinduer har både gode konstruktioner, beslag og tætningslister, der sikrer, at kuldebroen er så lille muligt. Samtidig er vinduerne sikkert blevet monteret med nye fuger mellem karm og mur. Det betyder, at boligen nu er langt mere tæt end tidligere - og luftskiftet mindre.

Energistyrelsen anbefaler i folderen ”Luft ud…” følgende: ”En tidssvarende bolig skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelser på at få lukket alle huller og utætheder må man ikke overse, at frisk luft – og dermed ventilation – er en betingelse for sundhed. Både for beboerne og huset. En gennemsnitsfamilie producerer hver dag 15 l vand i form af vanddampe. Vanddampene kommer fra beboerne selv (sved og udånding), dels fra brugen af køkken, badeværelse og tørring af tøj. Vanddampene skal ud igen – hver dag. I en utæt bolig sker det af sig selv, men hvis boligen er meget tæt, må man selv gøre en ”indsats”. Soverum er særlig udsat for fugt. Mange mennesker foretrækker et køligt soverum, og hver person afgiver indtil 0,5 liter vand på en nat ved transpiration og udånding.”

Derfor bør man øge udluftningen. Luft godt ud med gennemtræk 5-10 minutter 2-3 gange i døgnet og luft jævnligt ud i køkken og badeværelse.

Dug/ kondensdannelse kan bl.a. skyldes: 

 • Tørrer man tøj indendørs, bliver fugten afgivet til rummet. Dette kan specielt være et problem i små rum, hvor f.eks. yderdøren kan slå sig, hvis forskellen på luftfugtigheden ude og inde bliver for stor. Bruger man tørretumler, så skal den opvarmede luft ud i det fri. Kan man tørre tøjet udendørs, sparer man på energiforbruget.
 • Madlavning giver damp og fugt i køkkenet. Tænd for emhætten, når du begynder at lave mad. Lad emhætten køre 10-15 minutter efter, at du færdig med at lave varmt mad.
 • Bad: Luft grundigt ud efter badet, hvis der ikke er ikke ventilator i badeværelset. Er der ventilator, så lad den køre, mens du bader og i 10-15 minutter efter badet.
 • Husdyr En middelstor hund afgiver det samme som et menneske, omkring 2 l vand i døgnet.
 • Stueplanter afgiver fugt til rummet. Mange stueplanter pr. m² øger muligheden for kondensdannelse. Specielt i udestuer der ikke er opvarmet hele tilden.

KatteiVindue

Hvordan ser man om Vinduet/døren er højre– eller venstrehængt?

Det er faktisk ganske enkelt: Man stiller sig foran Vinduet/døren, så man kan se hængslerne. Når man står foran Vinduet/døren, rækker man en hånd frem for at røre ved hængslerne. Vinduet/døren er højrehængt, hvis man skal man bruge højre hånd for at røre hængslerne. Vinduet/døren er venstrehængt, hvis man skal man bruge venstre hånd for at røre hængslerne. Tegningerne på Web Vindue og Døres tilbud og bekræftelser ser man altid fra boligens udvendige side - uanset om døren er indad- eller udadgående.

Hvordan smøres Vinduet/døren?

Smøres mellem de bevægelige dele, mens beslaget aktiveringers gentagende gange Smør ikke i aluminiums skinnen , da dette vil få den til at gå for let og ikke yde den tiltænkte friktion