VinduerAltankasser

Vælg mellem forskellige typer af sprosser alt efter om:

  • de skal have det helt rigtige udseende

  • være så energirigtige som muligt

  • eller gøre det nemt at vaske ruderne.

                        AegteSprosser

 

Ægte sprosser

Her bliver de isolerende ruder splittet op, så hvert felt kommer til at bestå af en lille rude.

Dette anvendes i dag kun ved brede sprosser, og hvor man ønsker at have forskellige glas

eller fyldninger i felterne, feks. på facadedøre.

Denne sprosse fås i følgende dimensioner: 55 mm, og 104 mm.

 

 KlaebeSprosser

 

Klæbesprosser

Også kaldet Wienersprosser består af indbyggede afstandsprofiler, der ikke har nogen

kontakt med glasoverfladerne. Vinduet får derefter pålimet lister indefra og udefra.

Det er den mest energirigtige måde at lave sprosser på, da ruden er i et stort stykke.

Denne sprosse fås i følgende dimensioner: 24 mm og 42 mm.

IlagteSprosser

Ilagte sprosser

Ilagte sprosser fås som en 24 mm hvid plastiksprosse, der er fikseret mellem glassene.

Denne løsning er at foretrække , hvis man ønsker sprosser, men ikke vil have besværet

med at pudse ruder med mange felter.

 

VelkommenButikWeb