For at du som forbruger kan være sikker på,

at du køber et vindue eller en dør, som du kan

have glæde af i mange år, skal du holde øje med

de godkendelser og garantier, elementerne har

fået fra fabrikken, som er underlagt kontrol.

 

Her ser du en oversigt over de godkendelser og garantier, vi som minimum kræver af

vores leverandører.

                                     MandKiggerOverHvidBaggrund

 

CELogo

CE-mærket

Dette er EU-kommisionens mærke, som angiver at en byggevare ( i dette tilfælde vinduer,

døre eller udestueelementer) er i overensstemmelse med en af de fælles europæiske

standarder - kaldet EN-standarder eller med en Europæisk Teknisk Godkendelse.

 

 

DVV - Dansk Vindues Verifikation

Dette mærke betyder, at virksomhedens vinduer, døre og udestueelementer er fremstillet efter

kvalitetsstandarden "De Tekniske Bestemmelser for DVV". Standarden specificerer krav til

f.eks. konstruktion, ydeevne, materialer og overflader samt til virksomhedens kvalitetsstyring.

Formålet er at skabe tillid og tryghed hos den private forbruger, som garanteres at

elementernes kvalitet og holdbarhed er optimeret i forhold til det danske klima.

Der er min. 5 års garanti på elementerne.

Læs mere hos www.dvv.dk

Web Vinduer og Døre er: Forhandler af DVV-mærkede produkter.

 

 

Garanti mærke

Hvis der mod forventning skulle vise sig fejl eller mangler ved et DVV-mærket produkt, og

produ- centen ikke kan eller vil udbedre problemerne, dækker garantien vinduer og yderdøre

inklusiv ruder på op til 10.000 kr pr. element og 200.000 kr. pr. byggesag og 1.000.000. kr.

pr. virksomhed.Garantiordningen udbetaler max. 5.000.000. kr. pr. år.

En evt. klage skal gå gennem Håndværkets Ankenævn, og du skal forinden forgæves have

reklameret skriftligt til producenten og desuden have betalt den del af det fakturerede beløb,

der ikke er uenighed om.

Web Vinduer og Døre er: Forhandler af DVV-mærkede produkter. 

system2ko     

Træets kvalitetsstempel

Trævinduer og -døre fremstillet efter System 2Øko skal ifølge VinduesIndustriens Tekniske

Bestemmelser have en andel af kerneved i træet på min. 90% og være overfladebehandlet

med et miljøvenligt træbeskyttelsessystem.

 

 

Om DVV-DVC

En brancheforening, der repræsenterer producenter af vinduer og yderdøre. Alle medlemmer

er tilsluttet DVV, Dansk Vindues Verifikation, som er et dansk kvalitets - og garantimærke.

Alle de tilsluttede producenter får kontrolbesøg af uvildige kontrollanter, der kontrollerer at

produkterne opfylder de krav, der er stillet i de Tekniske Bestemmelser for DVV.