Salgs- og leveringsbetingelser           

    Amaryllis       MandMBaerbaer

 

ADRESSE:

Nysumlund.ivs
Nysumvej 20
9610 Nørager
Tlf: 004528590001

CVR nr: 39044420

PRISER:
Alle priser er inkl. moms. Såfremt ikke andet er anført er tilbud gældende 30 dage og udregnet i DKK. Der tages forbehold for trykfejl.

ORDREBEKRÆFTELSE:
Afviger din ordrebekræftelse fra salgs- og leveringsbetingelserne, er ordrebekræftelsen den gældende.

Alle tegninger er altid set udefra.

Ordrebekræftelsen på nets betaling indeholder:

 • Købers navn
 • Sælgers navn og adresse
 • Optegnelse over de bestilte varer samt disses pris i DKK inkl. moms
 • Bekræftelse af det totalbeløb, som køber skal betale, med udspecificering af eventuelle gebyrer og fragtomkostninger
 • Dokumentation for, at betalingen er sket med betalingskort
 • Købsdato (transaktionsdato)
 • Leveringstidspunkt
 • Leveringsadresse
 • Ordrenummer
 • Transaktionsvaluta
 • Transaktionsnummer
 • Gengivelse af Web Vinduer og Døre Aps handelsbetingelser
 • Bekræftelse af, at betalingen er gennemført


MÅLANGIVELSE:
Målene angives altid i bredde x højde. De anførte mål er altid udvendige karmmål, hvis ikke andet fremgår. For glasmål er det færdige glasmål, hvis ikke andet fremgår.

LEVERING:
Vi leverer gerne til hele Danmark, lige til din adresse.(dette gælder dog kun for brofaste Øer.)
Leveringssted og -tidspunkt.

Levering sker med en forudgående aftale omkring leverings tidspunkt og –adresse. Skal varen leveres uden kvittering, er dette muligt, såfremt der foreligger en skriftlig skrivelse herom. Der tages forbehold mod force majeure, krig, lock out, transportforstyrrelser, maskinhaveri, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige for fremstilling af det købte.

Forsinkelse af leveringen berettiger ikke køber til at annullere ordren. Hændelser udenfor vores kontrol, der medfører ordren ikke kan effektueres eller forsinkes, fritager sælger for leveringspligt eller erstatningskrav.


Forsendelse
Vores leverancer er godt indpakket og beskyttet i folie. Køber har ansvar for at sikre en større lastbil uden problemer kan køre frem til anviste aflæsnings sted. Ekstra omkostninger i forbindelse med levering på svært fremkommelige steder, debiteres køber. Svært fremkommelige steder er mark- og grusveje, smalle indkørsler, steder, hvor der skal bakkes mere end 20 meter eller andre svært tilgængelige områder. Unødig ventetid og forlængelse af aflæsnings tiden, debiteres køber. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsning.

Senere levering af special producerede varer end den aftalte kan ikke imødekommes.

FRAGT:
Varerne leveres godt pakket ind og beskyttes i folie. Omkostninger til fragten er som angivet på ordrebekræftelsen.

Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller stemmer antallet ikke overens med det anførte på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.
VIGTIGT:Kvittering for modtagelse af varerne uden bemærkninger betyder retten til reklamation af skadede varer og antal fortabes.

BETALING:
Så snart betalingen på en ordre er registreret igangsættes produktionen og kan ikke mere ændres fra dette tidspunkt.
Ved bestilling af specialvarer er der, både for DK og eksport ordre under 3000,-, betaling før igangsætning af produktion.

For ordrer over 3000,- kr. betales et depositum/forudbetaling på 25% ved ordreafgivelse og restbeløbet inden levering.

Ved eksport er depositum-beløbet 25% for ordre over 3000,- kr., som forfalder inden igangsætning af produktionen. Restbeløbet forfalder inden levering.

Betaling kan ske med:
-Dankort, Visa-dankort eller kreditkort over nettet
-Bankoverførsel
-Indbetaling med Dankort, Visa Dankort eller kreditkort

Betalingsgebyr med kort:

Dankort / VISA-Dankort
Ingen gebyrer

MasterCard/ Maestro/ Visa/ Visa Electron/ JCB
Dansk udstedte kort - 1,50% min. 0,70 kr. pr. transaktion
Udenlandsk udstedte kort - 2,90% min. 1,90 kr. pr. transaktionHusk at oplyse dit ordrenummer.

På nettet reserveres beløbet ved din godkendelse og trækkes på din konto indenfor 24 timer.
Ved bankoverførsel kan der gå op til 2 dage inden betalingen registreres . Bankoverførsler foretages i bankens åbningstid vil typisk være registreret dagen efter. Ellers må påregnes 2 dage før registrering.

Betalinger på denne hjemmeside foregår i samarbejde med DIBS ( Dansk Internet Betalingsservice ), som sikrer at overførslen af dine Dankort og kreditkort oplysninger sker efter de korrekte sikkerhedsbestemmelser.

Bankoverførsel skal ske til:

 

Nordea Bank reg.nr. 2477   Konto nr. 4394276672 

 

FORTRYDELSESRET:
Specialvarer
Produktions-igangsatte ordre kan ikke annulleres. Øvrige ordre, hvor depositum er betalt, kan annulleres mod 10% af ordrens totalbeløb, til dækning af allerede påløbne omkostninger.


GARANTI: 
For vinduer og døre, der ikke er omfattet af vor 10 års garanti, yder vi 5 års garanti på produktions- og konstruktionsfejl. Denne garanti omfatter ikke overfladebehandlingen. For glas leveret og monteret af Web Vinduer og Døre, videregiver vi producentens garanti, som ligeledes er 5 år. På øvrige produkter gælder garantien i henhold til købeloven. En forudsætning for garanti er, at monterings- og vedligeholdelsesforskrifter er overholdt ifølge den monteringsvejledning, www webvinduerogdøre.dk

REKLAMATION:
Reklamationer skal ske indenfor 8 dage efter modtagelsen af varerne. Indtil en afgørelse foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede. Ved enhver reklamation vil der blive fremsendt en reklamationsrapport, som skal udfyldes og returneres til Web Vinduer og Døre. Godkendes en reklamation, vil skaden blive behandlet på en af de 3 følgende måder: Varen repareres, der gives et prisnedslag eller varen ombyttes. Godtgørelse kan ikke overskride den på fakturaen angivne værdi. Ethvert andet krav om erstatning, godkendes ikke. Såfremt kunden ikke har fremsat sin reklamation inden 8 dage, bortfalder dennes ret til erstatning. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancestab eller andre direkte tab.

For overfladebehandlede elementer henviser vi til udfaldskrav, som beskrevet i monteringsvejledningen.

Reklamationsretten bortfalder, hvis
-varen ikke er opbevaret tørt og sikkert
-udvendige døre og vinduer ikke er behandlet eller fyrretræsprodukter kun er behandlet med farveløse produkter
-monteringen ikke er korrekt håndværksmæssigt udført


TVIST:
Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter Dansk Ret i Ålborg.